Competicions

En aquest apartat trobaràs tota la informació necessària sobre les competicions que es realitzaran a la Torres Lan Part.

Actualment les competicions estan per definir